Kalendář webinářů

Již proběhlé

únor

Čtvrtek 17. února 2022
Proběhlý

Webinář - Pokročilé projekční školení (veřejné plochy)

EXPERT

Předmětem tohoto webináře bude pokročilé řešení projekční problematiky na veřejných plochách. V plném rozsahu zde bude řešen obsah a náležitosti jednotlivých stupňů projektových dokumentací, jejichž základem je stanovení bilance potřeby a spotřeby vody a případný výpočet velikosti akumulační jímky. Z bilance denní potřeby vody následně stanovíme velikosti dílčích sekcí, které korespondují s maximálním časem, který máme k dispozici pro závlahu ve večerních hodinách. Ve webináři nastíníme... Zobrazit více >

Úterý 15. února 2022
Proběhlý

Webinář - Filtrace a filtrační stanice v AZS

EXPERT

Předmětem tohoto webináře bude řešení problematiky filtrace v jejím celém rozsahu. V rámci webináře bude teoreticky nastíněno řešení primární filtrace, tzv. předfiltrace a obecné řešení separace biologického materiálu z vody. Přednášející bude hovořit o břehové infiltraci, pískové filtraci a její funkci, separátorech písku a filtrech mechanických nečistot. Součástí přednášky bude také představení sekundární fitlrace studniční a deštové vody. V přednášce bude nastíněno nejčastější použit... Zobrazit více >

Čtvrtek 10. února 2022
Proběhlý

Webinář - Elektrické rozvaděče, jistící prvky a elektrotechnika závlahy

EXPERT

V tomto webináři se zaměříme na silnoproudou část elektroinstalace AZS, a to především na vystrojení rozváděče určeného zejména pro závlahové systémy a použité komponenty (jističe, spínače, proudové chrániče, hladinová hlídání apod.). Dotkneme se i legislativy, související s výrobou rozváděčů a úplných krytů. Webinář si neklade za cíl probrat kompletní problematiku rozváděčů, na to by plánovaný rozsah školení nebyl dostačující, avšak má pouze nastínit problematiku nejčastějších zapojení... Zobrazit více >

Úterý 8. února 2022
Proběhlý

Webinář - Aplikovaná čerpací technika

EXPERT

V rámci webináře se zaměříme maximálně na praktickou oblast návrhu čerpacích stanic pro konkrétní aplikace. Pro modelové situace s vodním zdrojem z jímky, kopané studny a vrtu si doporučíme kromě vhodného čerpadla i jednotlivé spínací prvky, armatury, hladinová hlídání, vždy v takovém rozsahu, aby řešení bylo komplexní. Webinář je vhodný pro partnerské instalační firmy a instalační firmy se znalostí montáže závlah, ale s potřebou prohloubit si znalosti a získat jistotu při volbě vhodnýc... Zobrazit více >

Čtvrtek 3. února 2022
Proběhlý

Webinář - Základní servis AZS - principy

BASIC

Získejte povědomí o základních servisních úkonech, které je potřeba pravidelně na systému provádět po jeho realizaci, v průběhu provozu či po ukončení závlahářské sezóny. Na webináři si probereme jednotlivé servisní zásahy prováděné během kalendářního roku a seznámíme Vás s postupem, jak systém provozovat ideálně tak, aby tyto zásahy vůbec nebyly potřeba. Můžete se těšit na informace ohledně jarního spuštění, průběžného sezónního servisu, zazimování a základního troubleshotingu. Závěr w... Zobrazit více >

Středa 2. února 2022
Proběhlý

Webinář - Lexikon základních pravidel pro montáž AZS

BASIC

Tento webinář bude zaměřen hlavně na teoretickou prezentaci těch opravdu nejzákladnějších a nejdůležitějších montážních činností po jednotlivých krocích od přípravy staveniště přes pokládku trubního vední, instalace hlavní sestavy, ventilů a postřikovačů až po závěrečné nastavení a naprogramování ovládací jednotky. Ve webináři se zejména zaměříme na oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

... Zobrazit více >
Úterý 1. února 2022
Proběhlý

Webinář - Lexikon základních pravidel pro návrh AZS

BASIC

Získejte základní praktické znalosti a dovednosti v navrhování závlahových systémů Hunter pro zahrady rodinných domů a menší veřejné plochy. Webinář proběhne formou teoretické výuky zpracování návrhu AZS krok za krokem. Lektor bude v průběhu webináře postupně opakovat nejdůležitější rady a tipy, a také bude upozorňovat na časté chyby. Zúčastněte se 1. ze 3 Basic webinářů vycházející ze základního prezenčního školení, které pro Vás plánujeme v plné formě po skončení pandemické situace.Zobrazit více >

Středa 24. února 2021
Proběhlý

Webinář - Mikrozávlaha

BASIC

V úvodní části webináře si definujeme pojem mikrozávlaha a nastíníme její okruhy, do kterých se jednotlivé produkty řadí a se kterými se v dané oblasti můžeme setkat. Komponenty mikrozávlahy pak budou postupně ukazovány na praktických příkladech dle jejich konkrétního použití. V průběhu webináře probereme problematiku, základní pravidla a použití mikrozávlahy na rozlohou menších, spíše rezidenčních plochách či menších aplikací jakými je závlaha truhlíků, drobných výsadeb, skleník... Zobrazit více >

Pátek 19. února 2021
Proběhlý

Webinář - Servis a poruchy elektroinstalace AZS

EXPERT

Seznámíme vás s nejnutnějším přístrojovým vybavením každého závlaháře pro vyhledávání poruch a závad v elektroinstalaci AZS a s jeho použitím. Zmíníme některé opakující se závady, upozorníme na možná úskalí během provádění instalací. Naučíme se pracovat s vybranými měřícími a detekčními přístroji. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

 Zobrazit více >
Středa 17. února 2021
Proběhlý

Webinář - Zavlažování sportovních areálů

BASIC

Seznámíme vás se závlahou základních sportovních ploch, především fotbalových a tenisových hřišť. Krátce se ovšem zmíníme i o závlaze baseballových a softballových hřišť, jízdáren nebo golfových hřišť. Ukážeme vám typizovaná řešeních jednotlivých ploch s důrazem na představení profesionálních produktů a jejich příslušenství používané v konkrétních případech. Součástí webináře bude i ukázka již realizovaných projektů, které jsme v rámci našeho projekčního oddělení řešili, rady a t... Zobrazit více >

Pátek 12. února 2021
Proběhlý

Webinář - Hydrawise II. EXPERT

EXPERT

Hlavní náplní webináře bude zejména představení pokročilejších možností v nastavení systému Hunter Hydrawise a zodpovídání nejčastěji kladených dotazů, a jejich řešení. Probereme úskalí správy zákazníků za pomoci účtu instalační firmy, vyjmenujeme možnosti zakládání a manipulace s ovládacími jednotkami, vyjasníme si problematiku licencí vzdálené správy atd. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

 Zobrazit více >
Pátek 5. února 2021
Proběhlý

Webinář - IRIMON Kalkulátor nabídek

EXPERT

Vytvářejte a archivujte profesionální cenové nabídky v unikátním IRIMON Kalkulátoru nabídek. Na webináři si představíme základní i pokročilejší funkce tohoto nástroje speciálně vytvořeného pro závlaháře experty a vytvoříme si kalkulaci materiálu pro závlahový systém zahrady RD. Ukážeme si jeho výstupy, které jsou hotovou nabídkou pro vaše klienty. Dále si ukážeme, jak jednoduše přenést vytvořený soupis produktů do košíku v Zobrazit více >

Středa 3. února 2021
Proběhlý

Webinář - Zavlažování veřejných ploch

BASIC

Rozšiřte své znalostí a dovedností v oblasti realizace rozsáhlejších a technicky náročnějších závlahových systémů Hunter®. Seznámíme vás s charakteristickými znaky veřejných ploch, projdeme principy a postupy činností od vytvoření projektové dokumentace, přes výběrové řízení až po samotnou instalaci a montáž. Definujeme si potřebu vody a její zajištění v dostatečném množství a kvalitě z hlediska technických požadavků i legislativy. Uvedeme vás do problematiky a specifik projekce... Zobrazit více >

Středa 3. února 2021
Proběhlý

Webinář - Základní servis AZS

BASIC

Získejte povědomí o základních servisních úkonech, které je potřeba pravidelně na systému provádět po jeho realizaci, v průběhu provozu či po ukončení závlahářské sezóny. Na webináři si probereme jednotlivé servisní zásahy prováděné během kalendářního roku a seznámíme Vás s postupem, jak systém provozovat ideálně tak, aby tyto zásahy vůbec nebyly potřeba. Můžete se těšit na informace ohledně jarního spuštění, průběžného sezónního servisu, zazimování a základního troubleshotingu. Závěr w... Zobrazit více >

duben

Středa 14. dubna 2021
Proběhlý

Webinář - Pokročilé ovládací systémy

EXPERT

Seznamte se s možnostmi, které se nabízejí pro vzdálenou správu rozsáhlých závlahových systémů. Jejich základní charakteristikou a potřebami. Dozvíte se více o hardwarových a softwarových technologiích, které je tvoří. V další části si krátce představíme dekodérové systémy - jejich princip, základní parametry a hardware nutný při stavbě dekodérových systémů. V poslední části pak budou představeny základní a pokročilé senzory AZS.

 Zobrazit více >
Pátek 9. dubna 2021
Proběhlý

Webinář - Základní ovládací systémy

BASIC

Získejte obecné povědomí o ovládacích jednotkách automatické závlahy. Dozvíte se vše o klíčových vlastnostech řidicích systémů a základním rozdělením dle instalace, napájení a způsobu ovládání AZS. Krátce se zmíníme o celkové údržbě ovládacích jednotek a prevenci závad, představíme si také základní senzory napomáhající ideální distribuci vody. Na závěr bude prostor pro Vaše dotazy.

 Zobrazit více >
Středa 7. dubna 2021
Proběhlý

Webinář - Agrozávlaha

EXPERT

V průběhu webináře budou nastíněny jednotlivé typy kapkovacích potrubí a pásek v souvislosti s jejich funkcí, návrhem a použitím na větších pěstitelských celcích, jakými jsou zemědělské plochy, polní pícniny, jahodárny, sady, vinice, a podobné plodiny. Tento typ plošné závlahy bude řešen i s ohledem na fertigaci a dodávky živin, ale také zdroj vody, požadavky na filtraci a samotné čerpací stanice. V souvislosti s návrhem budou ukázány i vybrané projekty, které jsme zde realizovali. Závě... Zobrazit více >

březen

Středa 31. března 2021
Proběhlý

Webinář - Hladinová hlídání a kombinace vodních zdrojů

EXPERT

Seznámíte se s pokročilými způsoby hladinového hlídání ve studnách, jímkách a větších vodních nádržích. Představíme si různé metody měření výšky hladiny, včetně souvisejících komponentů. Zároveň se dozvíte o všech standardních vodních zdrojích, které se pro závlahu využívají a také jakým způsobem je efektivně kombinovat a optimalizovat pro maximální úsporu vody.

 Zobrazit více >
Středa 24. března 2021
Proběhlý

Webinář - Pozáruční servis a reklamace AZS

BASIC

Stručně si probereme záruční podmínky a řekneme si jak co nejsnáze a nejrychleji proplout celým reklamačním procesem. Hlavní část webináře bude věnována službám, které nabízíme v oblasti pozáručního servisu. Kromě představení Hunter servisních programů, možnosti zapůjčení diagnostických nástrojů a služby vyhledávání kabelů si blíže popíšeme opravy konkrétních komponent AZS. Zajímá Vás, zda Vám opravíme čerpadlo, ovládací jednotku a další komponenty AZS? A vyplatí se taková oprava? Na vš... Zobrazit více >

Pátek 19. března 2021
Proběhlý

Webinář - Spínací prvky čerpadel

EXPERT

Seznámíme vás se spouštěcími a řídicími prvky čerpadel a konkrétněji se zaměříme na tlakové spínače, průtokové spínače a jednotky s frekvenčním měničem. U těchto komponentů se budeme zabývat obecnou teorií i pokročilými funkcemi, které nabízí. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

 Zobrazit více >

leden

Středa 27. ledna 2021
Proběhlý

Webinář - Lexikon základních pravidel pro montáž AZS

BASIC

Webinář částečně nahrazuje klasické montážní školení, kde si účastníci mohli všechny činnosti na vlastní kůži vyzkoušet. Tento webinář bude zaměřen hlavně na prezentaci těch opravdu nejdůležitějších činností, jejichž perfektní zvládnutí ovlivňuje celkový výsledek montáže největší měrou. Ve webináři se také zaměříme na oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

 Zobrazit více >

prosinec

Středa 16. prosince 2020
Proběhlý

Webinář - Hydrawise I. BASIC

EXPERT

Dozvíte se o revoluční technologii Hunter Hydrawise a jejích pokročilých možnostech ovládání a správy. Používání technologie Hunter Hydrawise otevírá zcela nové možnosti nejen v ovládání AZS v závislosti na předpovědi počasí, ale současně i v monitoringu správné funkce AZS, komunikaci mezi uživatelem a realizační firmou, zasílání různých výstrah aj. Spravujte celé skupiny Vašich klientů na dálku a poskytujte jim centrální servis a dohled. Závěr webináře bude věnován vašim dotazům.

... Zobrazit více >