Získejte obecné povědomí o světě automatické závlahy prostřednictvím tradičních základních školení/webinářů, která prověří Vaše schopnosti a naučí Vás základní teoretické i praktické znalosti z oblasti návrhu a instalace závlahového systému

Školení Basic