Automatická filtrační stanice ROTODISK (EN)

Slouží pro filtraci jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro závlahový systém. Obvyklé použití automatických filtrů ROTODISK je u větších systémů s čerpadly, kde je nutné zajistit automatický proplach filtru při nepřerušení dodávky vody. Nejčastěji se tyto filtrační systémy používají v zahradních, zemědělských centrech, průmyslových a sportovních areálech napojených na studnu nebo jímku o větší kapacitě.

Prezentované produkty