EXPERT
 Přenos skončil
75 min


Filtrace a filtrační stanice v AZS

 Út 15. 2. 2022  09:00

Předmětem tohoto webináře bude řešení problematiky filtrace v jejím celém rozsahu. V rámci webináře bude teoreticky nastíněno řešení primární filtrace, tzv. předfiltrace a obecné řešení separace biologického materiálu z vody. Přednášející bude hovořit o břehové infiltraci, pískové filtraci a její funkci, separátorech písku a filtrech mechanických nečistot. Součástí přednášky bude také představení sekundární fitlrace studniční a deštové vody. V přednášce bude nastíněno nejčastější použití jednotlivých filtrů s ohledem na jejich tlakovou odolnost a charakter znečištění. Kromě základního představení typů filtrů a filtračních vložek, zde bude řešen i provoz a údržba jednotlivých filtrů a budou zde videoukázky zpětného proplachu i s představením jednotek, které automatický proplach zajišťují.

Pro zobrazení ceny a přihlášení na webinář je nutné se nejprve příhlásit do IRIMON Můj účet.

Lektor

Ing. Michal Boháč

Michal je zkušený projektant a technik, který se spolupodílel na vzniku mnoha expertních závlahářských publikací, a z jehož širokého záběru můžete nyní těžit i Vy.

Určeno pro

  • Hunter Partnery
  • spolupracující firmy AZS

Související